Beheer en Onderhoud

  • Zoek je een partner voor het beheer en onderhoud van je bedrijfspand?
  • Benieuwd naar de TCO kosten?
  • Wil je je beleggingswaarde behouden?
  • Wil je beheer en onderhoud uitbesteden?

beheer.png

Beheer en Onderhoud berekenen

Om de kosten van beheer en onderhoud uit te kunnen rekenen is het eerst van belang om het onderhoud in kaart te brengen.

  • Inventariseren
  • Conditiemeting
  • Kostenraming
  • Operationeel jaarplan
  • Begroting

Wij helpen je om het onderhoud van je bedrijfspand in kaart te brengen. We maken onderscheid tussen groot onderhoud, klein onderhoud en wettelijke verplichtingen en keuringen.

TCO = Total Cost of Ownership

Wij geven je een advies over de onderhoudskosten en de TCO. Hiermee kun je de basis bepalen van de totale economische waarde van je investering.

Onderhoud uitbesteden

Op basis van de kostenanalyse kun je het volledige beheer en onderhoud uitbesteden aan Unibouw. Zo weet je zeker dat je investering in goede handen is.

Contact opnemen

 Meer weten over Unibouw